fbpx x

Định Hướng Nghề NGhiệp

Kỹ năng khám phá bản thân và định hướng nghề nghiệp

Làm thế nào để khám phá bản thân và định hướng nghề nghiệp? Để có thể tự đánh giá và tìm hiểu về bản thân nhằm phân tích và lựa chọn nghề nghiệp cho cuộc sống của mỗi cá nhân, hiện nay, nhiều người trong chúng ta đã sử dụng mô hình với 3 yếu …

Kỹ năng khám phá bản thân và định hướng nghề nghiệp Read More »