fbpx x
Sẽ diễn ra vào ngày 10.03.2019

Khóa học sẽ chỉ cho bạn con đường để hiểu chính bản thân mình và chinh phục mọi mục tiêu trong năm 2019

ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP​

Số phận là gì? Bạn có tin vào số phận? Làm thế nào để Quản trị cuộc đời? Làm thế nào để Tìm ra Chính mình?